Welkom!

Duurzaamheid is voor het Varend Erfgoed een belangrijk onderwerp. Als Platform Duurzaam Varend Erfgoed (DVE) streven we naar maatregelen om de uitstoot van het Varend Erfgoed tot een minimum te beperken. Denk daarbij b.v. aan het bevorderen van milieuvriendelijker brandstoffen en het compenseren van emissies.

Tegelijkertijd is het essentieel dat het Varend Erfgoed in werkende staat – met de historische motoren – kan blijven varen en aan het publiek kan worden getoond. We pleiten dan ook voor een speciale positie voor het varend erfgoed in de wet- en regelgeving op het gebied van de uitstoot van emissies.